להשתתפות בתחרות לחץ כאן
! ! ! ! ! ! !
מפרט טכני
עלינו לתפוס את ארצנו במלוא יופיה הטבעי ולפתח אותה בהתאם (אלטנוילנד).
המפעל שלנו הצליח אך ורק משום שעמד תמיד בחזית הטכנולוגית של התקופה המודרנית (אלטנוילנד).
כל מה שנטעתם במקום הזה יהיה חסר ערך ויקמול, אם חופש המחשבה והביטוי, הנדיבות ואהבת הבריות לא יפרחו בו (אלטנוילנד).
איננו מפלים בין אדם לאדם. איננו שואלים מהי דתו של אדם ובן איזה גזע הוא. עליו להיות אדם, ובכך אנו אומרים די (אלטנוילנד).
אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו (אלטנוילנד).
צוואתי לעם ישראל: כוננו את מדינתכם בצורה כזו, שהגר יחוש עצמו בטוב בקרבכם (אלטנוילנד).
בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית (מדינת היהודים).
אין לנו תעודה אחרת מזו שישנה לכל האומות: לעבוד עימהן יחד, לטובת קידומה התרבותי הכללי של האנושות (מדינת היהודים).
בו ביום, שתשוב המחרשה לידו המתחזקת של האיכר היהודי, תיפתר שאלת היהודים (נאום החתימה בקונגרס הראשון).
בארץ העתיקה הננו מבקשים שתפרח מחדש הרוח העברית (נאום הפתיחה בקונגרס השני).
בחירותנו ייקרא דרור לכל העולם, בעושרנו יתעשרו ובגדולתנו יגדלו גם המה (מדינת היהודים).
אל תבטחו בעזרת זרים, אל תבטחו גם בנדיבים. עם הרוצה לזקוף את קומתו צריך לשים את כל מבטחו בעצמו בלבד ("עניין היהודים" - יומן).
כל מעשי בני האדם – ראשיתם חלום! (אלטנוילנד).
...נתאמץ תמיד לעשות אך טוב וחסד, וארצנו החדשה תהיה לאות ולמופת לרבים (מדינת היהודים).
אנחנו נתאמץ להרבות את אֹשרם המוסרי של כל בנינו, כזקן כנער, איש ואיש לפי מצבו בחיים, על ידי העבודה, וכֹח עַמֵנוּ ישוב לאיתנו בארצו החדשה (מדינת היהודים).
על מנהיג היהודים להיות בעל מוסר ומידות טובות במלוא מובן המילה (מדינת היהודים).
תורת משפטינו תוכל להיות למופת, מלאת משפט וצדק, כאשר תדרושנה שאלות החברה בימינו (מדינת היהודים).
על מדינת היהודים להיווָסד על פי חוקי הנימוס ודרך הארץ (מדינת היהודים).
אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי-זהב. היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות הזהב של יום העבודה שלנו. שכן בסימן העבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה (מדינת היהודים).
האדמה העתיקה תחדש שם נעוריה תחת הידיים החרוצות. עוד תצמיח פרחים, עוד תישא פרי-תבואה. ואולי יבוא יום, יום יפה ובהיר, והִצְמִיחָה גם אושר וכבוד ליהודים (נאום באגודת המכבים, לונדון, 1896).